Mikä on tämä terveyteen liittyvä luku: alle 130/85 mmHG?

Vastaus: normaalin verenpaineen arvot

Verenpaine on normaali, kun se on alle 130/85 mmHg (millimetriä elohopeaa). Verenpainetaso on tyydyttävä, kun se on 130–139/85–89, ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän.

Isompi luku on systolinen eli yläpaine, joka ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana. Pienempi luku on diastolinen eli alapaine. Se ilmoittaa paineen sydämen lepovaiheen aikana.

Verenpaineen kohoaminen on hyvin yleistä etenkin keski-iässä ja sitä vanhemmilla. Kohonnut verenpaine vahingoittaa valtimoita ja aiheuttaa aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

Verenpainetta voi jokainen alentaa vähentämällä suolaa ja liikkumalla riittävästi. Myös tupakoinnin lopettaminen ja laihduttaminen laskevat verenpainetta. Jos omat keinot eivät laske verenpainetta riittävästi, tarvitaan verenpainelääkkeitä.