Tietoa muisti­sairauksien hoidosta

Muistiliitto julkaisi Alzheimer- päivänä kokonaan uudistetun Hyvän hoidon kriteeristö -työkirjan. Se perehdyttää esimerkiksi muistisairauksien lääkehoitoon.

Muistisairaan ihmisen lääkehoidon tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen sekä oireiden hyvä hallinta. Muistisairauslääkitys ylläpitää toimintakykyä sekä estää ja lievittää käyttäytymisen muutoksia. Lääkitys räätälöidään diagnoosin mukaiseksi.

On tärkeää ymmärtää, että lääkkeen käyttöä ei saa omatoimisesti lopettaa. Lääkityksen lopettaminen voi johtaa toimintakyvyn laskuun tai menetykseen.

Työkirja tarjoaa myös muuta tietoa ja keinoja kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kehittämiseen sekä sairastuneen ja läheisten elämänlaadun tukemiseen.

Työkirja löytyy verkosta osoitteesta muistiliitto.fi.

Suomessa arvioidaan olevan 193 000 muistisairasta.