Turvallinen lääkehoito on yhteispeliä

Lääkehoito on turvallista, kun lääkkeiden käyttäjä tietää, kuinka hänen lääkkeensä vaikuttaa ja miten sitä käytetään. Jos kaipaat lisätietoja omasta tai läheisesi lääkehoidosta, kysy lisää lääkäriltä tai apteekista.

Yliopisto-opettaja ja farmasian jatko-opiskelija Anna-Riia Holmström tutkii Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa, miten potilaan lääkehoidon turvallisuutta voitaisiin kehittää esimerkiksi sairaaloissa, apteekeissa ja potilaan kotona.

 Mitä on turvallinen lääkehoito?

”Se on sitä, että potilas saa oikean lääkkeen, oikealla annoksella, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna niin, että sairaus paranee tai oireet lievittyvät. Potilaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, ettei hänelle aiheudu siitä haittaa. Lääkkeet ovat oikein käytettynä turvallisia ja tehokkaita, mutta lääkehoitoon voi liittyä riskejä esimerkiksi vääränlaisesta käytöstä johtuen.”

Lääkehoidon turvallisuutta varmistetaan muun muassa tarkistuspisteillä.

 Millaisia erehdyksiä lääkehoidossa voi tapahtua ja miten niitä voi ennaltaehkäistä?

”Virheitä tai niin kutsuttuja poikkeamia voi tapahtua missä vaiheessa tahansa. Lääkäri voi esimerkiksi vahingossa määrätä potilaalle väärän lääkkeen, apteekista voidaan toimittaa lääke väärällä vahvuudella – ja toisaalta myös potilas itse voi tietämättään käyttää lääkettä väärin. Kun virhe tapahtuu, tärkeintä on kysyä, miksi ja miten se pääsi syntymään. Tärkeintä ei siis ole etsiä syyllistä, vaan pyrkiä oppimaan tapahtuneesta. Siten lääkkeiden käyttöä voidaan kehittää entistä turvallisemmaksi.

Poikkeamia ennaltaehkäistään rakentamalla lääkehoitoon erilaisia suojauksia, kuten tarkistuspisteitä, joissa katsotaan, että lääkehoito toteutuu niin kuin pitääkin. Esimerkiksi annosjakelussa potilaan lääkkeet tarkastetaan ennen annosjakelun aloittamista. Jos lääkehoidossa havaitaan yhteensopimattomuuksia, päällekkäisyyksiä tai muita ongelmia, ne korjataan. Myös farmaseutti tai proviisori tarkistaa lääkehoidon asianmukaisuuden ja keskustelee asiakkaan kanssa lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkkeiden toimittamisen yhteydessä.”

 Miten lääkkeiden käyttäjä voi vaikuttaa itse oman lääkehoitonsa turvallisuuteen?

”Tärkeintä on, että potilaalla on riittävästi tietoa omista lääkkeistään. Hänen tulisi tietää, miten jokainen hänelle määrätty lääke vaikuttaa ja mihin se on tarkoitettu sekä milloin, miten ja kuinka kauan sitä käytetään. Lisätietoja voi ja pitääkin kysyä aina lääkäriltä tai apteekista, jos epäselvyyksiä ilmenee.”