Tutkimushanke tukemaan immuunipuolustusta

Allergiat ja monet autoimmuunisairaudet, kuten astma ja tyypin 1 diabetes, ovat puolessa vuosisadassa yleistyneet erityisesti kaupunkiympäristössä. Uusi suomalaisvetoinen hanke pyrkii etsimään immuunipuolustuksen ongelmiin ratkaisuja sekä lääketieteen että kaupunkisuunnittelun keinoin.

Immuunipuolustusta heikentävät ­esimerkiksi ihmisten toiminnan tuottamat haitta-aineet, hygieniatason nousu ja elinympäristön biologisen monimuotoisuuden väheneminen.

”Jopa viidennes teollisuusmaiden väestöstä kärsii näistä vakavista immuunipuolustusjärjestelmän häiriöistä. Pelkästään EU:n alueella niiden aiheut­tamat vuosikustannukset on arvioitu yli sadaksi miljardiksi euroksi”, sanoo dosentti Aki Sinkkonen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta. Sinkkosen vetämä, juuri käynnistynyt ADELE-hanke selvittää uusia tapoja parantaa immuunijärjestelmän toimintaa kaupunkiympäristössä.

”Pystymme hyödyntämään esimerkiksi diabetesrokotteen kehittelystä saatuja kokemuksia, luonnon monimuotoisuuden tutkimusta ja erilaisia väestöseurantoja. Tavoitteena on saada aikaan myös kaupallisi­a tuotteita.”